Kuluttajien peruutusoikeus / tietoja asiakkaille

1. Kuluttajien peruutusoikeus ja peruutuslomakemalli

A) Kuluttajien peruutusoikeus etämyynnissä tehdyille ostosopimuksille
B) Peruutuslomakemalli

A) Kuluttajien peruutusoikeus etämyynnissä tehdyille ostosopimuksille

Kuluttajat (kuluttajana pidetään luonnollista henkilöä, joka tekee oikeustoimen enimmäkseen muuten kuin osana kaupallista toimintaansa tai ammattinsa harjoittamista) voivat peruuttaa tekemänsä vastikkeellisen sopimuksen seuraavin edellytyksin:

Peruutusoikeudesta tiedottaminen

Peruutusoikeus
Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa, eikä peruutuksen syytä tarvitse ilmoittaa.

Neljäntoista päivän peruutusaika alkaa siitä päivästä, jona sinä tai nimissäsi toimiva kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on saanut haltuunsa viimeisen toimitukseen sisältyvän tavaran.

Peruutusoikeuden käyttämiseksi sinun on ilmoitettava meille asiasta (Bergfreunde GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt, sähköposti: service@bergfreunde.fi, puhelin: +49 7121/70 12 0) yksiselitteisesti (esim. postitse lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostin välityksellä), että haluat peruuttaa sopimuksen. Voit halutessasi käyttää oheista peruutuslomakemallia, mutta se ei ole pakollista.

Peruutusoikeus on voimassa, jos lähetät peruutusilmoituksen ennen peruutusajan umpeutumista.

Peruutuksen seuraukset
Jos haluat peruuttaa sopimuksen, meidän on palautettava sinulle kaikki sinulta saamamme maksusuoritukset ja toimituskulut (lukuun ottamatta lisäkuluja, joita aiheutuu silloin, jos olet valinnut jonkin muun toimitustavan kuin ehdottamamme edullisimman vakiotoimitustavan) viipymättä ja viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa päivästä, jona olemme vastaanottaneet sopimuksen peruuttamista koskevan ilmoituksesi. Käytämme maksujen palauttamiseen samaa maksutapaa, jolla alun perin suoritit maksun meille, ellei kanssasi ole sovittu jotakin muuta. Takaisinmaksusta ei kuitenkaan missään tapauksessa makseta hyvitystä.

Voimme kieltäytyä takaisinmaksusta, kunnes olemme saaneet toimittamamme tavarat takaisin tai olet osoittanut palauttaneesi tavarat meille, sen mukaan, kumpi kyseisistä ajankohdista on aikaisempi.

Sinun on palautettava tai luovutettava tavarat meille viipymättä, kuitenkin viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä päivästä, jona ilmoitit meille sopimuksen peruuttamisesta. Jos lähetät tavarat meille ennen 14 päivän määräajan umpeutumista, olet siis noudattanut määräaikaa. Sinä vastaat tavaroiden välittömistä palautuskustannuksista.

Vastaat tavaroiden arvonmenetyksestä vain siinä tapauksessa, että arvonmenetyksen katsotaan johtuvan sellaisesta tavaran käsittelystä, joka ei ole ollut tarpeen tavaroiden materiaalin, ominaisuuksien tai toimintatavan toteamiseksi.


Peruutusoikeus ei koske sopimuksia

  • sellaisten tavaroiden toimittamisesta, jotka eivät ole sarjavalmisteisia ja joiden valmistukseen kuluttaja voi vaikuttaa merkittävästi tekemillään valinnoilla tai määrityksillä tai jotka on selvästi räätälöity kuluttajan yksilöllisiin tarpeisiin,
  • sellaisten tavaroiden toimittamisesta, jotka voivat tuhoutua nopeasti tai joiden viimeinen käyttöpäivä ylittyisi pian,
  • sanoma-, aikakaus- ja kuvalehtitilauksista kestotilauksia lukuun ottamatta.

Peruutusoikeus on tavallista lyhyempi sopimuksissa, joiden kohteena ovat:

  • sinetöidyssä pakkauksessa toimitettavat tavarat, joiden palauttaminen ei terveys- tai hygieniasyistä ole mahdollista, jos pakkauksen sinetti on avattu toimituksen jälkeen,
  • tavarat, jotka on toimituksen jälkeen sekoitettu erottamattomasti muiden tuotteiden kanssa,
  • sinetöidyssä pakkauksessa toimitettavat ääni- tai videotallenteet tai tietokoneohjelmistot, jos pakkauksen sinetti on avattu toimituksen jälkeen.

B) Peruutuslomakemalli

Peruutuslomakemalli

(Jos haluat peruuttaa sopimuksen, täytä tämä lomake ja lähetä se meille.)

Vastaanottaja: Bergfreunde GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt, sähköposti: service@bergfreunde.fi

Peruutan/peruutamme (*) tekemäni/tekemämme (*) sopimuksen, jonka kohteena on seuraavien tavaroiden/palveluiden (*) toimittaminen:

Tilauspäivä (*) / toimituspäivä (*)

Kuluttajan/kuluttajien nimi

Kuluttajan/kuluttajien osoite

Kuluttajien/kuluttajien allekirjoitus (vain paperimuotoisessa ilmoituksessa)

Päiväys

_______________
(*) Yliviivaa tarpeeton.

2. Paristoja ja akkuja koskeva huomautus

Saksan akku- ja paristolain (Batteriegesetz) mukaan meillä on velvollisuus ilmoittaa sinulle akkujen ja paristojen myynnin sekä akkuja tai paristoja sisältävien laitteiden toimituksen yhteydessä seuraavista seikoista:

Akut ja paristot eivät kuulu sekajätteeseen. Niiden hävittäminen sekajätteen mukana on lain mukaan erikseen kielletty. Loppukäyttäjänä sinulla on velvollisuus toimittaa käytetyt akut ja paristot kierrätykseen. Hävitä käytetyt akut ja paristot toimittamalla ne kunnalliseen keräyspisteeseen tai niiden ostopaikkaan, jonka on otettava ne maksutta vastaan. Voit palauttaa meille maksutta käytettyjä, valikoimaamme kuuluvia ja kuuluneita, uusina myytyjä akkuja ja paristoja sekä valikoimaamme kuuluvien ja kuuluneiden tuotteiden sisältämiä akkuja ja paristoja kotitalouskäytölle normaaleina määrinä toimittamalla ne jäljempänä ilmoitettavaan osoitteeseen tai palauttaa niitä meille postitse. Emme vastaa postitse tapahtuvan palautuksen kustannuksista.

Bergfreunde GmbH, c/o Rhenus Warehousing Solutions, Colemanstrasse 11, 35394 Gießen - Germany

Haitallisia aineita sisältävät akut ja paristot on merkitty oheista symbolia muistuttavalla roska-astiasymbolilla, jonka päällä on rasti. Roska-astiasymbolin alapuolella on ilmoitettu haitallisen aineen kemiallinen merkki: "Cd" tarkoittaa kadmiumia, "Pb" lyijyä ja "Hg" elohopeaa. Vastaavat tiedot on ilmoitettu myös tuotelähetyksen mukana seuraavissa asiakirjoissa tai valmistajan käyttöohjeessa.