Tietoja asiakkaille

Tietoja asiakkaille etämyyntisopimusten tekemisestä ja lisätietoja sähköisten sopimusten tekemisestä

A. Tietoja asiakkaille etämyyntisopimusten tekemisestä

Annamme seuraavat tiedot täyttääksemme lakisääteiset velvoitteemme, jotka koskevat tiedottamista etämyyntisopimusten ja sähköisen kaupankäynnin yhteydessä.

Myynti- ja toimitusehtoihimme voit tutustua seuraavan linkin välityksellä:

http://www.bergfreunde.fi/myynti-ja-toimitusehdot/

Saat kaikki tarvittavat tiedot viimeistään tilauksen toimituksen yhteydessä tekstimuodossa. Voit tulostaa tiedot tai tallentaa ne tietokoneellesi.

1. Tarjoajan tunnistetiedot

Sopimuskumppanisi etämyyntisopimuksissa on

Bergfreunde GmbH
Yritystä edustavat toimitusjohtajat Ronny Höhn, Matthias Gebhard
Bahnhofstr. 26
72138 Kirchentellinsfurt
Sähköposti: service@bergfreunde.fi
Puhelin: +49 7121/70 12 0

Kaupparekisteri (käräjäoikeus): Stuttgart
Rekisteröintinumero: HRB 382746
Yrityksen kotipaikka: Kirchentellinsfurt

Alv-tunnus: DE814634846

2. Sopimuksen syntyminen

(1) Asiakas voi valita valikoimasta tuotteita ja kerätä niitä Osta nyt -painiketta painamalla niin sanottuun ostoskoriin. Tilaa sitovasti -painiketta painaessaan asiakas tekee meille sitovan ostotarjouksen ostoskorissa olevista tuotteista. Asiakas voi ennen tilauksen tekemistä muuttaa ja tarkastella tietoja milloin tahansa. Myyjä lähettää asiakkaalle sähköpostitse automaattisen tilausvahvistuksen, jossa tilaus yksilöidään ja jonka voi tulostaa Tulosta-toiminnolla. Tilausvahvistus ei vielä ole sitova ilmoitus tilauksen vastaanottamisesta. Jos maksutapana on pankkisiirrolla, tilisiirto, lasku tai postiennakko, ostosopimus syntyy vasta, kun asiakkaalle lähetetään erillinen tilausvahvistus sähköpostitse tai kun tuote toimitetaan. Jos maksutapana on luottokortti, debitkortti, iDeal, suoramaksu tai PayPal, sopimus syntyy jo asiakkaan maksaessa tuotteen.

(2) Myyjä tallentaa sopimustekstin ja lähettää sen sopimuksen synnyttyä asiakkaalle sähköpostitse oikeudellisesti pätevien myynti- ja toimitusehtojen kera.

Lisätietoja on myynti- ja toimitusehdoissamme.

3. Toimitus ja sitä koskevat varaumat

(1) Toimitusaika mainitaan aina kullakin tarjoussivulla. Toimitusajan alku määräytyy kohtien 2–3 (valitun maksutavan) mukaan.

(2) Pankkisiirrolla/tilisiirron, luottokorttimaksun, debitkorttimaksun, iDeal-maksun, suoramaksun tai PayPal-maksun yhteydessä toimitusaika alkaa maksutapahtumaa seuraavasta päivästä. Muiden maksutapojen yhteydessä toimitusaika alkaa tilaamista seuraavasta päivästä.

(3) Jos toimitusajan ensimmäinen tai viimeinen päivä on lauantai, sunnuntai tai lakisääteinen vapaapäivä, toimitusajan ensimmäinen tai viimeinen päivä siirtyy seuraavaan arkipäivään.

(4) Saksan ulkopuolelle toimitettavissa tilauksissa toimitusaika on 2–4 arkipäivää. Toimitusajan alku määräytyy kohtien 2 ja 3 mukaisesti.

(5) Tuotteita toimitetaan ainoastaan lähetyskulutaulukossa/toimitusrajoituksissa mainittuihin maihin sekä kohdassa lähetyskulutaulukossa/toimitusrajoituksissa mainituin rajoituksin ja toimitustavoin. Tiedot ilmoitetaan lisäksi "virtuaalisessa ostoskorissa".

(6) Toimituksen edellytyksenä on, että myyjä saa tuotetta tavanomaisesti varastoonsa.

Lisätietoja on myynti- ja toimitusehdoissamme.

4. Ostohinta ja lähetyskulut

(1) Ilmoitetut hinnat ovat kokonaishintoja (EUR), ja ne sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron. Määräaikaiset erikoistarjoukset ja alennukset mainitaan sivustossamme erikseen yksittäisten tuotteiden tietojen yhteydessä.

(2) Lisäämme toimitus- ja lähetyskulut tuotteiden yhteydessä ilmoitettuihin lopullisiin hintoihin. Kulloisetkin lähetyskulut ilmenevät kohdasta Lähetyskulutaulukko/toimitusrajoitukset.

(3) Asiakkaalle ei aiheudu etäviestinten välityksellä tehdystä tilauksesta mitään muita kustannuksia.

Lisätietoja hinnoista ja lähetyksestä on myynti- ja toimitusehdoissamme.

5. Maksaminen ja maksutavoista aiheutuvat kustannukset

(1) Asiakas voi maksaa tilauksensa luottokortilla, debitkortilla tai PayPal-maksuna. Verkkosivustolla tarjotaan mahdollisesti muita maksutapoja. Konkreettiset valintamahdollisuudet näkyvät kyseisellä verkkosivustolla ja yleensä tilaustoiminnon aikana.

(2) Postiennakon yhteydessä asiakas maksaa tilauksen suoraan rahdinkuljettajalle. Tästä veloitetaan postipankkisiirrolla, jonka suuruus on 6,60 EUR. Muista maksutavoista ei aiheudu asiakkaalle lisäkustannuksia.

(3) Valitusta maksutavasta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset näytetään virtuaalisessa ostoskorissa ja maksutapojen yhteenvedossa.

Lisätietoja maksamisesta on myynti- ja toimitusehdoissamme sekä kohdassa Maksutavat.

6. Kuluttajien peruutusoikeus ja peruutuslomakemalli

A) Kuluttajien peruutusoikeus etämyynnissä tehdyille ostosopimuksille
B) Peruutuslomakemalli

A) Kuluttajien peruutusoikeus etämyynnissä tehdyille ostosopimuksille

Kuluttajat (kuluttajana pidetään luonnollista henkilöä, joka tekee oikeustoimen enimmäkseen muuten kuin osana kaupallista toimintaansa tai ammattinsa harjoittamista) voivat peruuttaa tekemänsä vastikkeellisen sopimuksen seuraavin edellytyksin:

Peruutusoikeudesta tiedottaminen

Peruutusoikeus
Sinulla on oikeus peruuttaa tämä sopimus neljäntoista (14) päivän kuluessa, eikä peruutuksen syytä tarvitse ilmoittaa.

Neljäntoista päivän peruutusaika alkaa siitä päivästä, jona sinä tai nimissäsi toimiva kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on saanut haltuunsa viimeisen toimitukseen sisältyvän tavaran.

Peruutusoikeuden käyttämiseksi sinun on ilmoitettava meille asiasta (Bergfreunde GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt, sähköposti: service@bergfreunde.fi, puhelin: +49 7121/70 12 0) yksiselitteisesti (esim. postitse lähetetyllä kirjeellä tai sähköpostin välityksellä), että haluat peruuttaa sopimuksen. Voit halutessasi käyttää oheista peruutuslomakemallia, mutta se ei ole pakollista.

Peruutusoikeus on voimassa, jos lähetät peruutusilmoituksen ennen peruutusajan umpeutumista.

Peruutuksen seuraukset
Jos haluat peruuttaa sopimuksen, meidän on palautettava sinulle kaikki sinulta saamamme maksusuoritukset ja toimituskulut (lukuun ottamatta lisäkuluja, joita aiheutuu silloin, jos olet valinnut jonkin muun toimitustavan kuin ehdottamamme edullisimman vakiotoimitustavan) viipymättä ja viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa päivästä, jona olemme vastaanottaneet sopimuksen peruuttamista koskevan ilmoituksesi. Käytämme maksujen palauttamiseen samaa maksutapaa, jolla alun perin suoritit maksun meille, ellei kanssasi ole sovittu jotakin muuta. Takaisinmaksusta ei kuitenkaan missään tapauksessa makseta hyvitystä.

Voimme kieltäytyä takaisinmaksusta, kunnes olemme saaneet toimittamamme tavarat takaisin tai olet osoittanut palauttaneesi tavarat meille, sen mukaan, kumpi kyseisistä ajankohdista on aikaisempi.

Sinun on palautettava tai luovutettava tavarat meille viipymättä, kuitenkin viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä päivästä, jona ilmoitit meille sopimuksen peruuttamisesta. Jos lähetät tavarat meille ennen 14 päivän määräajan umpeutumista, olet siis noudattanut määräaikaa. Sinä vastaat tavaroiden välittömistä palautuskustannuksista.

Vastaat tavaroiden arvonmenetyksestä vain siinä tapauksessa, että arvonmenetyksen katsotaan johtuvan sellaisesta tavaran käsittelystä, joka ei ole ollut tarpeen tavaroiden materiaalin, ominaisuuksien tai toimintatavan toteamiseksi.


Peruutusoikeus ei koske sopimuksia

  • sellaisten tavaroiden toimittamisesta, jotka eivät ole sarjavalmisteisia ja joiden valmistukseen kuluttaja voi vaikuttaa merkittävästi tekemillään valinnoilla tai määrityksillä tai jotka on selvästi räätälöity kuluttajan yksilöllisiin tarpeisiin,
  • sellaisten tavaroiden toimittamisesta, jotka voivat tuhoutua nopeasti tai joiden viimeinen käyttöpäivä ylittyisi pian,
  • sanoma-, aikakaus- ja kuvalehtitilauksista kestotilauksia lukuun ottamatta.

Peruutusoikeus on tavallista lyhyempi sopimuksissa, joiden kohteena ovat:

  • sinetöidyssä pakkauksessa toimitettavat tavarat, joiden palauttaminen ei terveys- tai hygieniasyistä ole mahdollista, jos pakkauksen sinetti on avattu toimituksen jälkeen,
  • tavarat, jotka on toimituksen jälkeen sekoitettu erottamattomasti muiden tuotteiden kanssa,
  • sinetöidyssä pakkauksessa toimitettavat ääni- tai videotallenteet tai tietokoneohjelmistot, jos pakkauksen sinetti on avattu toimituksen jälkeen.

B) Peruutuslomakemalli

Peruutuslomakemalli

(Jos haluat peruuttaa sopimuksen, täytä tämä lomake ja lähetä se meille.)

Vastaanottaja: Bergfreunde GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt, sähköposti: service@bergfreunde.fi

Peruutan/peruutamme (*) tekemäni/tekemämme (*) sopimuksen, jonka kohteena on seuraavien tavaroiden/palveluiden (*) toimittaminen:

Tilauspäivä (*) / toimituspäivä (*)

Kuluttajan/kuluttajien nimi

Kuluttajan/kuluttajien osoite

Kuluttajien/kuluttajien allekirjoitus (vain paperimuotoisessa ilmoituksessa)

Päiväys

_______________
(*) Yliviivaa tarpeeton.

7. Takuuehdot

Asiakkaalla on oikeus lakisääteiseen tuotetakuuseen, johon sovelletaan myynti- ja toimitusehtojen 10 ja 11 §:ssä kuvattuja muokattuja ehtoja.

Lisätietoja takuuehdoista on myynti- ja toimitusehdoissamme.

B. Lisätietoja asiakkaille sähköisten sopimusten tekemisestä

Seuraavassa kuvattavat tiedot eivät ole sopimusehtoja. Myynti- ja toimitusehtoihimme voit tutustua seuraavan linkin kautta: Myynti- ja toimitusehdot.

1. Miten sähköinen sopimus syntyy kanssamme?

Kun olet löytänyt verkkokaupastamme toiveitasi vastaavan tuotteen, napsauta Ostoskoriin-painiketta. Tuote siirtyy ostoskoriisi, jonka sisältö näytetään sinulle yleisnäkymässä. Ostoskorin yleisnäkymässä voit syöttää jokaiselle tuotteelle Määrä-kohdassa kappalemäärän, jonka haluat hankkia.

Kun olet yksityiskohtaiset tuotetiedot sisältävällä sivulla, voit syöttää haluamasi kappalemäärän jo Ostoskoriin-painikkeen vasemmalla puolella olevan kentän välityksellä.

Tuotteiden ostoskoriin siirtämisen jälkeen ostoskorissa olevat tuotteet näytetään välittömästi sivun oikeassa yläreunassa. Napsauttamalla jotakin siellä näytettävää tuotetta pääset edellä mainittuun ostoskorin yleisnäkymään. Siinä voit poistaa tuotteita ostoskorista ja muuttaa niiden kappalemääriä.

Jos haluat poistaa tuotteen ostoskorista, napsauta ostoskorin yleisnäkymässä syöttökenttää, jossa on roskakorisymboli, tai syötä Määrä-kentän arvoksi 0 (nolla).

Painamalla Kassalle-painiketta voit käynnistää välittömästi ostoskorissa olevien tuotteiden tilausprosessin.

Kassalle-painikkeen painamisen jälkeen näyttöön avautuu sivu, jolla voit kirjautua sisään meiltä saamillasi käyttäjätunnuksilla tai rekisteröityä verkkokauppaamme uutena käyttäjänä. Voit tilata tuotteita myös vierailijana, luomatta käyttäjätiliä.

Jos olet uusi asiakas, napsauttamalla Jatka-painiketta pääset syöttämään osoitetietosi, yhteystietosi ja sähköpostiosoitteesi sekä määrittämään vapaavalintaisen salasanan. Rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamasi sähköpostiosoitteen ja salasanan avulla voit jatkossa tilata tuotteita verkkokaupastamme syöttämättä osoitetietojasi joka kerta erikseen. Jatka tilausta painamalla Jatka maksutavan valintaan -painiketta.

Jos sinulla on jo käyttäjätunnus verkkokauppaamme, syötä sähköpostiosoitteesi ja salasanasi niille varattuihin kenttiin ja paina Kirjaudu sisään -painiketta.

Tämän jälkeen sinut siirretään sivulle, jolla voit valita maksutavan. Valitse haluamasi maksutapa ja paina Tarkista tilaus -painiketta.

Sinut siirretään uudelle sivulle. Sivulla voit tutustua peruutusoikeutta koskeviin ehtoihin (ja peruutuslomakkeeseen) sekä myynti- ja toimitusehtoihimme.

Lue peruutusoikeutta koskevat tiedot ja myynti- ja toimitusehtomme huolellisesti ja rastita sen jälkeen valintaruudut Olen tutustunut peruutusoikeuteen ja peruutuslomakemalliin ja Hyväksyn myynti- ja toimitusehdot. Voit jatkaa tilaamista vasta sen jälkeen, kun olet vahvistanut tutustuneesi peruutusoikeutta koskeviin ehtoihin ja hyväksyväsi myynti- ja toimitusehdot.

Sivulla on myös yhteenveto omista tiedoistasi ja tilauksestasi.

Tarkista kaikki tiedot huolellisesti. Voit muuttaa ja korjata toimitus- ja laskutusosoitetta, maksutapaa ja ostoskorissa olevia tuotteita niiden kohdalla olevan Muuta-tekstilinkin kautta. Voit muokata tilausprosessin aikana antamiasi tietoja myös käyttämällä verkkoselaimesi toimintoa, joka palauttaa sinut edelliselle sivulle.

Jos kaikki tiedot ovat oikein, napsauta Osta nyt -painiketta tilausprosessin loppuun saattamiseksi.

Vahvistamme tilauksen saapumisen meille välittömästi sähköpostitse.

Lisätietoja on myös myynti- ja toimitusehdoissamme.

2. Sopimustekstin tallentaminen ja toimittaminen asiakkaalle

Tallennamme tilauksesi tiedot ja lähetämme ne sähköpostiisi tilausvahvistuksena. Saat myynti- ja toimitusehtomme sähköpostitse viimeistään sopimuksen syntyessä.

3. Näppäilyvirheet

Voit muuttaa syöttämiäsi tietoja missä tahansa tilausprosessin vaiheessa käyttämällä verkkoselaimesi toimintoa (vihreä nuoli), joka palauttaa sinut edelliselle sivulle, ja tekemällä tarvittavat muutokset. Tilattavien tuotteiden kappalemäärää voit muuttaa muuttamalla ostoskorin Määrä-kentässä olevaa lukua. Muutokset otetaan käyttöön Päivitä-painikkeen napsauttamisen jälkeen. Tarvittaessa voit muuttaa ja korjata toimitus- ja laskutusosoitetta, maksutapaa ja ostoskorissa olevia tuotteita tilauksen yleisnäkymässä kunkin alueen Muokkaa-painikkeen avulla. Voit muokata tilausprosessin aikana antamiasi tietoja myös käyttämällä verkkoselaimesi toimintoa, joka palauttaa sinut edelliselle sivulle.

Voit keskeyttää tilausprosessin milloin tahansa sulkemalla verkkoselaimen.

4. Sopimuskieli

Sopimukset kanssamme tehdään saksan kielellä.

C. Paristoja ja akkuja koskeva huomautus

Saksan akku- ja paristolain (Batteriegesetz) mukaan meillä on velvollisuus ilmoittaa sinulle akkujen ja paristojen myynnin sekä akkuja tai paristoja sisältävien laitteiden toimituksen yhteydessä seuraavista seikoista:

Akut ja paristot eivät kuulu sekajätteeseen. Niiden hävittäminen sekajätteen mukana on lain mukaan erikseen kielletty. Loppukäyttäjänä sinulla on velvollisuus toimittaa käytetyt akut ja paristot kierrätykseen. Hävitä käytetyt akut ja paristot toimittamalla ne kunnalliseen keräyspisteeseen tai niiden ostopaikkaan, jonka on otettava ne maksutta vastaan. Voit palauttaa meille maksutta käytettyjä, valikoimaamme kuuluvia ja kuuluneita, uusina myytyjä akkuja ja paristoja sekä valikoimaamme kuuluvien ja kuuluneiden tuotteiden sisältämiä akkuja ja paristoja kotitalouskäytölle normaaleina määrinä toimittamalla ne jäljempänä ilmoitettavaan osoitteeseen tai palauttaa niitä meille postitse. Emme vastaa postitse tapahtuvan palautuksen kustannuksista.

Bergfreunde GmbH, Peter-Schaufler-Straße 18, 72108 Rottenburg

Haitallisia aineita sisältävät akut ja paristot on merkitty oheista symbolia muistuttavalla roska-astiasymbolilla, jonka päällä on rasti. Roska-astiasymbolin alapuolella on ilmoitettu haitallisen aineen kemiallinen merkki: "Cd" tarkoittaa kadmiumia, "Pb" lyijyä ja "Hg" elohopeaa. Vastaavat tiedot on ilmoitettu myös tuotelähetyksen mukana seuraavissa asiakirjoissa tai valmistajan käyttöohjeessa.

€ 5 saman tien
Seuraavaa tilaustasi varten
Ei kiitos.