Yrityksen

Yrityksen Bergfreunde GmbH, Bahnhofstr. 26, 72138 Kirchentellinsfurt (jäljempänä "myyjä") myynti- ja toimitusehdot

1 § Yleistä ja käsitteiden määrittely

(1) Seuraavat myynti- ja toimitusehdot tilaushetkellä voimassa olevassa muodossaan koskevat myyjän ja asiakkaan välistä liikesuhdetta.

(2) Kuluttajana pidetään luonnollista henkilöä, joka tekee oikeustoimen enimmäkseen muun kuin kaupallisen tai ammatillisen toiminnansa nimissä. Myynti- ja toimitusehdoissa yrityksiksi katsotaan luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt tai oikeustoimikelpoiset henkilöyhtiöt, jotka oikeustoimen tehdessään harjoittavat kaupallista toimintaansa tai ammattiaan. Myynti- ja toimitusehdoissa asiakkaiksi katsotaan sekä kuluttajat että yritykset.

(3) Kahdenväliset sopimukset ovat näihin myynti- ja toimitusehtoihin nähden ensisijaisia. Näistä myynti- ja toimitusehdoista poikkeavat, niiden vastaiset tai niitä täydentävät myynti- ja toimitusehdot eivät muodosta sopimuksen osaa, ellei erikseen muuta sovita.

2 § Sopimuksen syntyminen

(1) Tuotteiden esittelyä myyjän sivustossa ei voida tulkita oikeudellisessa mielessä tarjoukseksi, vaan sitä pidetään asiakkaalle kehotuksena tehdä oikeudellisesti sitova ostotarjous. Tilatut tuotteet voivat esitysteknisistä syistä poiketa vähäisessä määrin sivustossa esitetyistä tuotteista. Etenkin vähäisiä väripoikkeamia voi esiintyä.

(2) Asiakas voi tilata tuotteita myyjän sivuston kautta, sähköpostitse, puhelimitse tai kirjallisesti. Asiakkaan tekemä tilaus on sitova ostotarjous, joka johtaa tilattua tuotetta koskevan ostosopimuksen syntymiseen. Tekniset vaiheet kauppasopimuksen tekemiseksi Myyjän verkkosivuston kautta ovat seuraavat:

a) Asiakas voi valita myyjän valikoimasta tuotteita ja kerätä niitä ns. ostoskoriin painamalla Lisää ostoskoriin -painiketta. Ostoskorin sisällön saa milloin tahansa näkyviin Ostoskori-painikkeella. Asiakas voi milloin tahansa katsella ostoskorin tietoja (esim. kappalemäärää) ja tarvittaessa vaihtaa niitä tai poistaa tuotteita korista Poista-painikkeella. Näistä tuotteista ei tällöin synny sitovaa tilausta.

b) Kassalle-painiketta painettaessa asiakas ohjataan tilausprosessin läpi, jolloin hän voi ilmoittaa asiakastietonsa, toimitusosoitteensa ja haluamansa maksutavan. Lopuksi asiakas päätyy tilauksen yhteenvetoon, jossa esitetään vielä kerran kaikki tiedot. Ennen tilauksen lähettämistä asiakkaalla on mahdollisuus tarkistaa tässä kaikki tiedot (esim. nimi, osoite, toimitus, maksutapa ja tilatut tuotteet) ja muuttaa niitä painamalla selaimen paluupainiketta tai Muokkaa-painiketta tai keskeyttää ostos kokonaan sulkemalla selain. Vasta painaessaan Osta-painiketta asiakas tekee sitovan tilauksen ostoskorissa olevista tavaroista. Tilaus voidaan kuitenkin tehdä ja välittää vain, jos asiakas hyväksyy nämä myynti- ja toimitusehdot napsauttamalla Hyväksy ehdot -painiketta ja sisällyttää ne siten pyyntöönsä. Myyjä lähettää asiakkaalle sähköpostitse automaattisen vastaanottovahvistuksen, jossa asiakkaan tilaus esitetään vielä kerran. Asiakas voi tulostaa tilausvahvistuksen Tulosta-toiminnolla. Automaattinen vastaanottovahvistus vahvistaa, että asiakkaan tilaus on saapunut tarjoajalle, mutta se ei vielä merkitse asiakkaan tilauksen hyväksymistä.

c) Jos maksutapana on lasku, ostosopimus syntyy, kun asiakkaalle lähetetään erillinen tilausvahvistus sähköpostitse tai kun tuote toimitetaan. Myyjällä on oikeus hyväksyä tilaukseen sisältyvä asiakkaan sopimustarjous viiden arkipäivän kuluessa. Sähköisesti tehdyissä tilauksissa myyjällä on oikeus hyväksyä tilaus kahden arkipäivän kuluessa tilauksen saapumisesta. Hyväksymisenä pidetään myös sitä, jos myyjä toimittaa tilatun tavaran tämän määräajan kuluessa.

d) Jos maksutapana on ennakkomaksu/tilisiirto ja ostaja valitsee jonkin myyjän kulloinkin tarjoamista maksupalveluntarjoajista, joita ovat esimerkiksi Klarnan maksa heti -vaihtoehto, iDEAL, ApplePay, Banconctact ja PayPal, myyjä hyväksyy asiakkaan tarjouksen sitovasti aloittamalla maksutapahtuman maksupalveluntarjoajan kautta. Kauppasopimus on siten syntynyt jo siinä vaiheessa, kun osapuolten välinen maksuprosessi on viety päätökseen. Näin ollen kauppasopimuksen pätevään solmimiseen ei yleensä tarvita myyjän erillistä tilausvahvistusta.

e) Kun asiakas on siirtänyt tavarat ostoskoriin, hänellä on kohdasta b) poiketen mahdollisuus aloittaa ja päättää tilausprosessi PayPalin kautta Suoraan PayPaliin -painikkeella. Tässä tapauksessa asiakas ohjataan suoraan PayPal-maksupalveluntarjoajalle. Tilauksen päättäminen ja tilaus- ja maksuprosessin käynnistyminen tapahtuu tällöin PayPalin kautta ja merkitsee asiakkaan sitovaa tarjousta sopimuksen tekemiseksi. Myyjä hyväksyy asiakkaan tarjouksen sitovasti ohjaamalla maksutapahtuman PayPalin kautta. Kauppasopimus on siten syntynyt jo osapuolten välisen maksuprosessin päättyessä.

(3) Myyjällä on voimassa olevien kumoamissäädösten mukaan oikeus peruuttaa ostajan koko tilaus, jos hintamerkinnät ovat ilmeisen virheellisiä. Tämä koskee erityisesti liikkeen virheiden vuoksi puuttuvia hintoja, nollaan euroon hinnoiteltuja tuotteita ja vääriä settihintoja. Sama koskee tilanteita, joissa tuotteita ei voida enää toimittaa myyjästä riippumattomien toimitusvaikeuksien vuoksi. Myyjän on hyvitettävä jo saamansa maksut viipymättä (ts. seitsemän päivän kuluessa peruutuksesta) asiakkaan valitsemalla maksutavalla. Asiakkaalle ei synny kustannuksia myyjän tekemän peruutuksen vuoksi.

(4) Sopimus syntyy sillä varauksella, että ellei myyjällä itsellään ole käytettävissä sopivaa määrää kyseistä tuotetta, myyjä voi vetäytyä sopimuksesta. Tämä pätee vain silloin, jos toimitusvaikeus ei ole myyjän syytä ja jos myyjä on tehnyt toimittajansa kanssa asianmukaisen toimitussopimuksen. Myyjä pyrkii toteuttamaan kaikki kohtuulliset toimet tavaran hankkimiseksi. Jos tavaraa ei ole saatavilla tai siitä on saatavilla vain osa, asiakkaalle ilmoitetaan asiasta viipymättä. Tällöin myös asiakkaalla on oikeus vetäytyä sopimuksesta. Jos sopimuksesta vetäydytään, asiakkaalle palautetaan viipymättä hänen mahdollisesti jo suorittamansa maksu.

(5) Jos asiakas on tilannut tuotteen sähköisesti, myyjä tallentaa sopimustekstin ja lähettää sen sopimuksen synnyttyä asiakkaalle sähköpostitse oikeudellisesti pätevien myynti- ja toimitusehtojen kera.

3 § Omistusoikeuden siirtyminen

(1) Kuluttajan kanssa tehtävissä sopimuksissa tuotteen omistusoikeus säilyy myyjällä, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. Yrityksen kanssa tehtävissä sopimuksissa tuotteen omistusoikeus säilyy myyjällä, kunnes kaikki aktiivista liikesuhdetta koskevat vaatimukset on täytetty.

(2) Jos asiakas toimii sopimuksen vastaisesti (etenkin jos maksu viivästyy, asiakas antaa perusteettomia tietoja luottokelpoisuudestaan tai jos asiakasta vastaan käynnistetään maksukyvyttömyysmenettely), myyjällä on mahdollisen määräajan jälkeen), myyjällä on mahdollisen määräajan jälkeen oikeus purkaa sopimus ja vaatia toimitettu tuote itselleen, ellei asiakas ole vielä suorittanut vastiketta lainkaan tai kokonaisuudessaan.

(3) Yrityksellä on oikeus myydä tuote edelleen osana liiketoimintaansa. Yritys luopuu jo ennakolta kaikista myyjään ja laskun summaan kohdistuvista vaatimuksista, joita mahdollinen jälleenmyynti kolmannelle osapuolelle voi yritykselle aiheuttaa. Myyjä hyväksyy vaatimuksista luopumisen. Luopumisen jälkeen yrityksellä on oikeus periä saatavia. Myyjä pidättää oikeuden alkaa periä saatavaa välittömästi itse, jos yritys ei noudata maksuvelvoitteitaan asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti.

(4) Myyjä sitoutuu vapauttamaan oikeutettuja vakuuksiaan asiakkaan pyynnöstä, jos vakuuksien realisoitavissa oleva arvo on enintään 10 prosenttia niiden kohteena olevan saatavan arvosta. Myyjä voi valita, mitä vakuuksia vapauttaa.

4 § HINNAT JA TOIMITUSKULUT

(1) Ilmoitetut hinnat ovat kokonaishintoja, ja ne sisältävät lakisääteisen arvonlisäveron sekä muut hinnan komponentit. Hinnan lisäksi maksettavien lähetyskulujen suuruus ilmenee kohdasta Lähetyskulutaulukko/toimitusrajoitukset. Pakkauskulut sisältyvät lähetyskuluihin. Valtioiden rajat ylittävissä toimituksissa saattaa yksittäistapauksissa tulla maksettavaksi lisäksi veroja (esim. yhteisön sisäisissä ostoissa) ja/tai maksuja (esim. tulleja), jotka on suoritettava suoraan toimivaltaisille tulli- tai veroviranomaisille, ei myyjälle.

(2) Asiakkaalla on oikeus saada hyvitystä vain, jos asiakkaan vastavaatimukset ovat lainvoimaisia ja tunnustettuja tai jos myyjä ei kiistä niitä. Tällä ei ole vaikutusta ostajan oikeuteen saada hyvitystä sopimuspohjaisista tai muista vaatimuksista, joita tämän sopimussuhteen valmisteluun tai toteuttamiseen voi liittyä. Asiakas voi käyttää panttausoikeutta ainoastaan, jos asiakkaan vastavaatimus perustuu samaan sopimussuhteeseen.

(3) Asiakas hyväksyy sen, että lasku lähetetään sähköisesti hänen tilauksen yhteydessä antamaansa sähköpostiosoitteeseen tai hän voi ladata sen itselleen. Tästä poikkeuksena asiakas voi vaatia laskun lähetettäväksi paperimuodossa.

5 § Maksutavat

(1) Asiakas voi valita erilaisista maksutavoista. Tarjoamme aina tavanomaista maksutapaa, joka ei aiheuta lisäkustannuksia. Myyjä pidättää oikeuden kieltäytyä tarjoamasta joitakin maksutapoja. Konkreettisesti käytettävissä olevat maksutavat ilmenevät yksinomaan verkkosivustollamme tilauksen aikana näkyvistä valintamahdollisuuksista. Seuraava esitys ei merkitse oikeutta tiettyyn maksutapaan, ellei se näy asiakkaalle tilausprosessin aikana.

(2) Maksutapa Paypal

Jos maksutavaksi on valittu PayPal, maksutiedot välittyvät automaattisesti verkkomaksupalvelulle PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Tällöin sovelletaan PayPalin käyttöehtoja, jotka asiakas voi ladata osoitteesta

https://www.paypal.com/fi/webapps/mpp/ua/useragreement-full
https://www.paypal.com/fi/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=de_DE

tai jos hänellä ei ole PayPal-tiliä, osoitteesta

https://www.paypal.com/fi/webapps/mpp/ua/privacywax-full

Maksusumma veloitetaan tällöin asiakkaan tililtä, kun tarvittavat tiedot on annettu ja PayPalin tarjoama maksutapa (suoramaksu, luottokortti, lasku) on valittu ja tilaus viety päätökseen.

(3) Maksutapa luottokortti

Jos maksutapa on luottokortti PayPalin ulkopuolella, maksusumma veloitetaan asiakkaan ja luottokorttiyhtiön välisen sopimuksen mukaisesti ilmoitetulta ostajan tililtä.

(4) Maksutapa Apple Pay

Maksuvaihtoehdon Apple Pay tarjonta tapahtuu yhteistyössä Apple Inc.:n, Park Way, Cupertino, California, U.S., kanssa. Kun maksutavaksi valitaan Apple Pay, ostaja ohjataan tilausprosessin yhteydessä automaattisesti Apple Pay -tililleen. Maksu toteutetaan verkkopankissa tapahtuneen onnistuneen tunnistuksen jälkeen Apple Payn kautta tilisiirrolla. Maksettava summa veloitetaan siten suoraan asiakkaan tililtä siirron tapahtuessa. Lisätietoja Apple Paysta on seuraavassa osoitteessa:

https://www.apple.com/fi/apple-pay/

(5) Maksutapa Klarna-lasku

Maksutapa Klarna-lasku toteutetaan yhteistyössä Klarnan kanssa, Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige. Tämän maksutavan käyttö edellyttää ensin positiivista tulosta Klarnan tekemästä luottokelpoisuustarkistuksesta. Välitämme siksi tilaustietosi ostosopimuksen toteuttamisen yhteydessä teknisen liittymän kautta Klarnalle osoitteen ja luottokelpoisuuden tarkistusta varten. Kun maksutapa on vahvistettu, luovutamme Klarnalle oikeutemme ostohinnan maksuun. Velasta ei siten voi vapautua maksamalla suoraan meille. Palveluntarjoaja Klarna hoitaa sen jälkeen maksuprosessin voimassa olevien maksuehtojensa mukaisesti.

Jos maksu ei ole mahdollinen Klarna Payments -maksutavalla (esim. luottokelpoisuussyistä, teknisistä syistä tai maksurajojen ylityksen vuoksi), myyjä voi tarjota asiakkaalle vaihtoehtoista laskutustapaa.

Lisätietoja ja Klarnan käyttöehdot: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/K502554/fi_fi/user

Yleisiä tietoja Klarnasta: https://www.klarna.com.

(6) Maksutavat ja valitusta maksutavasta aiheutuvat mahdolliset kustannukset ilmenevät sivustomme osiosta " Tietoja asiakkaille sekä otsikon Maksutavat alta.

6 § Lähetys

(1) Myyjä toimittaa tuotteita ainoastaan kohdissa Lähetyskulutaulukko ja Toimitusrajoitukset mainittuihin maihin siellä ilmoitetuin rajoituksin ja ilmoitettujen toimittajien kautta. Tiedot ilmoitetaan lisäksi "virtuaalisessa ostoskorissa". .

(2) Toimitusaika mainitaan aina kullakin tarjoussivulla. Toimitusajan alku määräytyy kohtien 3–5 (valitun maksutavan) mukaan.

(3) Makutavan ollessa ennakkomaksu/tilisiirto, luottokorttimaksu, luottokortti, iDEAL, bancontact, Klarnan välitön maksu tai PayPal toimitusaika alkaa maksutoimeksiantoa seuraavasta päivästä. Muiden maksutapojen yhteydessä toimitusaika alkaa tilaamista seuraavasta päivästä.

(4) Jos toimitusajan ensimmäinen tai viimeinen päivä on lauantai, sunnuntai tai lakisääteinen vapaapäivä, toimitusajan ensimmäinen tai viimeinen päivä siirtyy seuraavaan arkipäivään.

(5) Saksan ulkopuolelle toimitettavissa tilauksissa toimitusaika on 2–4 arkipäivää. Toimitusajan alku määräytyy kohdan 3 mukaisesti.

(6) Toimitusvaikeuksiin liittyvien varaumien osalta myyjä viittaa näiden myynti- ja toimitusehtojen 2 §:n 4 kohtaan.

(7) Myyjällä on oikeus osittaisiin toimituksiin, jos tätä voidaan myyjän etujen ja asiakkaan kannalta pitää perusteltuna. Asiakkaalle ei aiheudu tästä lisäkustannuksia.

7 § Lakisääteinen peruutusoikeus

(1) Lakisääteisestä peruutusoikeudesta kerrotaan kohdassa Peruutusoikeus.

(2) Muita palauttamista koskevia ei-sitovia tietoja:

Palauttaessasi tavaran tai tavaroita voit käyttää PALAUTUS-prosessiamme, jonka löydät täältäe.

Tässä kappaleessa esitetyt ehdot eivät ole peruutusoikeuden tehokkaan toteuttamisen edellytys.

8 § VAPAAEHTOINEN, SOPIMUSPERUSTEINEN 100 PÄIVÄN PALAUTUSOIKEUS

(1) Kuluttajat voivat palauttaa meille vastaanotetut tavarat 100 päivän kuluessa vastaanottamisesta ilman syytä. Tavaroiden oikea-aikainen lähetys riittää määräajan noudattamiseen. Vapaaehtoisen palautusoikeuden käyttämisen edellytys on kuitenkin, että tavarat ovat alkuperäisessä kunnossaan, täydellisinä ja kulumattomina. Tavarat on palautettava vahingoittumattomina ja asianmukaisessa pakkauksessa, mukaan lukien kaikki etiketit ja kuljetussuojamateriaalit. Mahdollisuuksien mukaan palautuksessa on käytettävä edelleenlähetykseen tarkoitettuja pakkauksia.

Palautus on tehtävä seuraavaan osoitteeseen:

Bergfreunde GmbH Peter-Schaufler-Straße 18 72108 Rottenburg, Saksa

(2) Palautuskustannukset:
Palautuskustannukset vastaa kuluttaja. Löydät lisätietoja palautusmenettelyistä täältäe. Kauppahinta hyvitetään alkuperäisellä maksutavalla käytetyllä maksutavalla viimeistään 30 päivän kuluttua palautettujen tavaroiden vastaanottamisesta.

(3) Sopimusperusteisen palautusoikeuden sääntöjen noudattamisella ei ole vaikutusta kuluttajia koskevaan lakisääteiseen peruutusoikeuteen, joka on voimassa vapaaehtoisesta palautusoikeudesta riippumatta. Edellä kuvatut vapaaehtoista, sopimusperusteista palautusoikeutta koskevat säännökset eivät vaikuta edellä mainittuun peruutusoikeuteen tai muihin lakisääteisiin takuuoikeuksiin.

9 § Vaaranvastuun siirtyminen

(1) Kuluttajasopimuksissa myydyn tuotteen vahingossa tapahtuvaa tuhoutumista ja huononemista koskeva vaaranvastuu siirtyy myös etämyynnissä tuotteen luovutushetkellä kuluttajalle.

(2) Yrityssopimuksissa myydyn tuotteen vahingossa tapahtuvaa tuhoutumista ja huononemista koskeva vaaranvastuu siirtyy yritykselle tuotteen luovutushetkellä ja etämyynnissä silloin, kun tuote luovutetaan huolitsijan, rahdinkuljettajan tai muun tuotteen toimittamiseen nimetyn henkilön tai organisaation haltuun.

(3) Tuotetta pidetään luovutettuna, vaikka sen vastaanottaminen viivästyisi asiakkaasta johtuvista syistä.

10 § Takuu

(1) Asiakkaalla on oikeus lakisääteiseen tuotetakuuseen.

(2) Tilatut tuotteet voivat kohtuullisessa ja vähäisessä määrin poiketa verkkosivustossa kuvatuista tuotteista. Tässä viitataan näiden myynti- ja toimitusehtojen 2 §:n 1 kohtaan.

(3) Kuluttajat voivat valita, hyvitetäänkö virhe korjaamalla vai vaihtamalla tuote. Yrityssopimuksissa myyjä vastaa hyvittää virheet valintansa mukaan korjaamalla tai vaihtamalla tuotteen.

(4) Yritysten on ilmoitettava toimitetun tuotteen ilmeisistä puutteista myyjälle kahden (2) viikon kuluessa tuotteen vastaanottamisesta; muuten takuuvaatimuksia ei voi esittää. Määräajan noudattamiseen riittää tuotteen lähettäminen tai asiasta ilmoittaminen määräajan puitteissa. Liikkeenharjoittajiin sovelletaan Saksan kauppalain (HGB) 377 §:ää.

(5) Jos asiakas on yritys, tuotteen ominaisuuksina pidetään periaatteessa ainoastaan myyjän tuotekuvauksessa mainittuja tietoja. Julkaistuja mielipiteitä, kehuja tai valmistajan mainoksia ei oteta sopimusteknisessä mielessä huomioon tuotteen ominaisuuksina.

(6) Kuluttajille myönnettävä takuuaika on kaksi (2) vuotta tuotteen toimituksesta. Yrittäjille myönnettävä takuuaika puolestaan on yksi (1) vuosi tuotteen toimituksesta. Myös käytettyjen tuotteiden takuuaika on yksi (1) vuosi tuotteen toimituksesta. Yhden vuoden takuuaikaa ei noudateta, jos myyjää voidaan syyttää törkeästä tuottamuksellisuudesta, tai jos myyjän toiminnasta on aiheutunut ruumiinvamma tai terveydellinen haitta, tai asiakkaan kuollessa, tai jos kyseessä on lisätakuutapaus taikka Saksan siviililain (BGB) 478–479 §:n mukainen toimitusta koskeva regressivaade. Edellä sanotulla ei ole vaikutusta myyjän tuotevastuulainsäädännön mukaiseen virhevastuuseen.

(7) Myyjä ei myönnä asiakkaalle oikeudellisesti sitovia takuita, ellei muuta ole erikseen sovittu. Tällä ei ole vaikutusta valmistajien takuuvelvoitteisiin.

11 § Vastuunrajoitukset

(1) Lievän huolimattomuuden aiheuttamissa velvoiterikkomuksissa vastuu rajautuu tuotteen luonteen perusteella ennakoitavissa olevaan, sopimustyypin kannalta tavalliseen, välittömään keskivertovaurioon. Tämä pätee myös lievän huolimattomuuden aiheuttamiin velvoiterikkomuksiin, joihin myyjän laillinen edustaja tai toimeksisaanut taho syyllistyy. Myyjä ei vastaa lievän huolimattomuuden aiheuttamasta epäolennaisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta. Myyjä vastaa kuitenkin sopimuksen kannalta olennaisista asiakkaan oikeusasemaan kohdistuvista rikkomuksista. Sopimuksen kannalta olennaisia asiakkaan oikeusasemaan liittyviä seikkoja ovat ne seikat, jotka sopimus sisältönsä ja kohteensa perusteella takaa asiakkaalle. Myyjä vastaa myös sellaisten velvoitteiden rikkomisesta, joiden täyttäminen on edellytys sopimuksen asianmukaiselle toteuttamiselle ja joiden täyttymiseen asiakas voi perustellusta syystä luottaa.

(2) Edellä kuvatut vastuunrajoitukset eivät koske takuuseen tai tuotevastuuseen perustuvia asiakkaan vaatimuksia. Vastuunrajoituksia ei myöskään sovelleta vilpillisessä mielessä tapahtuneisiin toimiin, olennaisten sopimusvelvoitteiden rikkomiseen eikä myyjän toiminnasta aiheutuneisiin ruumiinvammoihin, terveydelliseen haittaan tai asiakkaan kuolemaan.

(3) Myyjä vastaa vain verkkokauppasivustossaan itse julkaisemastaan sisällöstä. Jos sivustosta on mahdollista siirtyä muihin verkkosivustoihin linkkien avulla, myyjä ei vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen sisällöstä. Ulkopuolinen sisältö ei ole myyjän tuottamaa sisältöä. Jos myyjä saa tietoonsa, että ulkopuolisissa sivustoissa on lainvastaista sisältöä, myyjä estää viipymättä pääsyn omasta sivustostaan kyseisiin sivustoihin.

(4) Asiakas on velvollinen asentamaan omalla vastuullaan valmistajan tai myyjän säännöllisesti käyttöön antamat päivitykset (erityisesti turvallisuuspäivitykset) kohtuullisessa, päivitysilmoituksessa mainitussa määräajassa. Myyjän vastuu tuotepuutteista, jotka johtuvat yksinomaan päivittämisen laiminlyönnistä päivittämisen määräajan jälkeen, on poissuljettu.

12 § Loppumääräykset ja riitojen sovittelu

(1) Toimintaan sovelletaan Saksan liittotasavallan lainsäädäntöä. Tämä lainvalinta koskee kuluttajia, jotka eivät tee sopimusta osana liiketoimintansa tai ammattinsa harjoittamista, vain silloin, jos kuluttajan vakituisen asuinpaikkavaltion lainsäädäntöön ei sisälly pakottavia säännöksiä, jotka kumoavat myönnetyn suojan. YK:n kauppalain säännöksiä ei sovelleta. Edellä sanottu ei vaikuta Saksan telepalvelulain (TDSG) 14 §:n 12 momentin soveltamiseen. Sopimuksen kieli on saksa.

(2) Jos asiakas on liikkeenharjoittaja, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai julkisoikeudellinen erityisrahasto, kaikkien tätä sopimusta koskevien oikeudellisten kiistojen oikeuspaikka on myyjän kotipaikan toimivaltainen tuomioistuin, ellei asia kuulu erityistuomioistuimen toimivaltaan. Myyjällä on kuitenkin oikeus panna vireille oikeustoimia liikkeenharjoittajaa vastaan tämän asuinpaikan tai toimipaikan toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Tällä ei ole vaikutusta erityistuomioistuinten toimivaltaan.

(3) Meillä on velvollisuus kertoa sinulle, että käytettävissä on verkkojärjestelmä Euroopan komission verkkovälitteistä riitojenratkaisua varten. Järjestelmä on käytettävissä seuraavan linkin kautta: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tämän vuoksi meillä on myös velvollisuus ilmoittaa sinulle sähköpostiosoitteemme. Se on: service@bergfreunde.fi.

(4) Pyrimme aina selvittämään mahdolliset erimielisyydet asiakkaan kanssa voimassa olevien sopimusten nojalla keskustellen. Meillä ei kuitenkaan ole velvollisuutta osallistua Saksan kuluttajansuojalain mukaiseen sovittelumenettelyyn kuluttajan kanssa, emmekä näin ollen valitettavasti tarjoa asiakkaillemme osallistumista tällaiseen menettelyyn.

Lisätietoja:


Versio: kesäkuu 2023

€ 5 saman tien
Seuraavaa tilaustasi varten
Ei kiitos.