Kuvien lataamista koskevat käyttöehdot

Bergfreunde.fi ja Bergfreunde GmbH (jäljempänä Bergfreunde) arvostavat asiakkaidensa mielipiteitä kovasti. Siksi asiakkaamme (jäljempänä käyttäjät) voivat esittää mielipiteensä Bergfreunden palveluja koskevista aiheista monin eri tavoin, esimerkiksi arvioimalla myymiämme tuotteita. Arvioiden yhteydessä käyttäjät voivat antaa Bergfreunden käytettäväksi erilaisia sisältöjä, etenkin valokuvia tuotteista tai muista kohteista.

Edellä kuvatun kaltaisten sisältöjen käytettäväksi antamista koskevat seuraavat käyttöehdot:

1. Jokainen käyttäjä, joka tuo Bergfreunden verkkosivuston kautta saataville tietoja tai tiedostoja (valokuvia, kuvia, muita esityksiä ja tekstiä) (jäljempänä "sisältö"), luovuttaa Bergfreundelle lakisääteisen tekijänoikeuden voimassaoloajaksi oikeuden monistaa, levittää ja käsitellä kyseistä sisältöä osana viestintää, mielipiteen ilmauksia (erityisesti tuotearvioiden julkaisemista) ja Bergfreunden sivustojen ylläpitämistä sekä saattaa sitä yleisesti saataville. Myös Bergfreunden nimeämät kolmannet osapuolet voivat hyödyntää sisältöä vastaavasti.

2. Jos edellä kuvattu sisältö sisältää käyttäjää esittävää kuvamateriaalia, käyttäjä antaa Bergfreundelle luvan esittää kyseisiä kuvia julkisesti osana viestintää, mielipiteen ilmauksia (erityisesti tuotearvioiden julkaisemista) ja Bergfreunden sivustojen ylläpitämistä.

3. Käyttäjä ei saa loukata kolmansien osapuolten oikeuksia, varsinkaan tekijänoikeuksia tai niiden lähioikeuksia, tavaramerkki- ja patenttioikeuksia tai muuta henkisen omaisuuden suojaa tai yksityisyydensuojaa koskevia oikeuksia. Jos käyttäjän käytettäväksi annetaan tallennustilaa, hän ei saa käyttää sitä lainvastaisen tai kolmansien osapuolten oikeuksia loukkaavan sisällön tallentamiseen. Varsinkaan sellaista sisältöä ei saa käsitellä, joka

  • a. loukkaa teollisoikeuksia (esim. tavaramerkki-, patentti-, hyödyllisyysmalli- tai teollismallioikeuksia), tekijänoikeuksia tai niiden lähioikeuksia tai muita oikeuksia (esim. oman kuvan julkaisemista koskevia oikeuksia tai nimen käyttöä tai yksityisyydensuojaa koskevia oikeuksia)
  • b. on pornografista tai alaikäisiltä kiellettyä
  • c. levittää propagandaa tai sisältää perustuslain vastaisten organisaatioiden tunnuksia.

Vastuu sisällöstä sekä sen hyväksymisestä ja poistamisesta

1. Jos käyttäjä luovuttaa Bergfreundelle sisältöä, hän vastaa siitä. Käyttäjät vastaavat erityisesti siitä, ettei sisältö ole lainvastaista ja ettei se loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia, varsinkaan tavaramerkki-, kilpailu- tai tekijänoikeuksia tai yksityisyydensuojaa koskevia oikeuksia.

2. Bergfreunde ei tarkista, loukkaako muiden julkaisema sisältö kolmansien osapuolten oikeuksia. Jos Bergfreunden tietoon tulee lainvastaista sisältöä, se poistaa kyseisen sisällön välittömästi.

3. Käyttäjä pidättäytyy esittämästä Bergfreundelle tai sen työntekijöille vaatimuksia sisällöstä, jonka käyttäjä on ladannut Bergfreunden internettietokantaan tai saattanut siellä saataville ja jonka muut käyttäjät tai kolmannet osapuolet mahdollisesti katsovat loukkaavan heidän oikeuksiaan. Tämä sisältää myös asianmukaisen oikeuskäsittelyn kulut lakisääteisen hyvityksen mukaisessa suuruudessa sekä siihen liittyvät kustannukset. Käyttäjän on tätä varten suoritettava Bergfreundelle riittävän suuruinen etumaksu. Tätä ei kuitenkaan sovelleta, jos käyttäjä ei ole vastuussa oikeuksien loukkaamisesta.

€ 5 saman tien
Seuraavaa tilaustasi varten
Ei kiitos.